Условия за ползване

Preparatite.com е уебсайт, притежание на „Старкомпютърс Ганев и Сие”, С този документ декларираме политиката на Preparatite.com по отношение на личните данни, както и общите условия за ползване на предоставяните от \"Старкомпютърс Ганев и Сие\" информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта www. Preparatite.com:

Поверителност на личните данни Защитата на личните данни е приоритет за www. Preparatite.com С този документ ние декларираме неприкосновеността на личните данни на потребителите на www.Preparatite.com Нашата цел е да предоставяме сигурна и надеждна електронна търговия и информационни ресурси.

1. Използване на данните и съхраняване. Ние ще използваме вашите данни точно по предназначението, за което сте ни ги дали. Можете да се откажете от съхраняването на лична ви информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържете с нас по е-mail или телефон и да заявите това ваше желание.

2. Предоставяне на данните на третата страна. Ние няма да продаваме заемаме или предоставяме на трети страни вашите данни. Вашия е-мейл адрес няма да бъде предоставен по никакъв начин, за целите на маркетингови проучвания или рекламни кампании, извършвани от трети страни.

3. Бюлетин. Ние изпращаме нашия mail бюлетин само на тези наши потребители, които са го изискали. Те имат възможността да се отпишат, когато пожелаят и ни уведомят за това решение.

4.Бисквитки (cookies)

Ние използуваме бисквитките по отговорен начин за да помагаме на нашите посетители, а не да ги шпионираме, а именно:

да идентифицираме компютъра, от който се извършва достъпа;

да разпознаваме и обслужваме потребителите по-добре;

да подобряваме съдържанието и навигацията в сайта;

да проучваме потребителския интерес;

да избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).

5. Идентификация. Ние идентифицираме потребителите на сайта по техния e-mail адрес. Легитимирането на всеки посетител (когато това е необходимо) става чрез e-mail адреса му. Той ще се използва единствено и само при необходимост да се свържем с вас или да предоставим бюлетина, ако сте пожелали да го получавате.

6. Пазаруване В сайта вие въвеждате форма за поръчка, която попълвате, за да закупите наш продукт. В тази форма, предоставяте следната информация за вас – Име, Адрес за доставка, e-mail, Адрес и Телефон за контакти. Ние от Preparatite.com, декларираме, че ще използваме тези данни единствено и само за предоставянето на стоките или услугите, които сте заявили, че желаете да получите.

7. Предоставяне на услуги www. preparatite.com осъществява своята дейност неутрално в условията на пазарна среда и свобода на договарянето. www.preparatite.com осъществява договаряне за покупко продажба между потребителите и Старкомпютърс Ганев и Сие. Ние предоставяме следните услуги: - информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи; - продажба и доставка на предложените стоки; - реклама на стоки, услуги, търговски марки и др.

8. Условия за поръчка и доставка на стоки: Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой. Цената на продукта е крайна, но не включва цената на доставката. Доставката на стоките и условията на поръчка са указани в сайта.

9. Отговорности Старкомпютърс Ганев и Сие поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Старкомпютърс Ганев и Сие не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползваната информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск.

10. Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на www.Preparatite.com - статии, фотографии, графични елементи - както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните съобщения. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Всички права запазени.

11. Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в www.Preparatite.com. Старкомпютърс Ганев и Сие не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт. С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията. Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с управителя на фирмата