Декларация за поверителност

                                     

Изготвихме настоящата декларация за поверителност, за да Ви помогнем, на Вас нашите потребители, да разберете какви лични данни ние събираме, как ги използваме и с какви права разполагате Вие. И в принцип на прозрачност, направихме всичко възможно да разясним концепцията по един прост и ясен начин.


Важно е да знаете:


  • Регистрирайки се в нашия електронен магазин, Вие се съгласявате с настоящата Декларация за поверителност и изрично подтвърждавате, че я приемате.

  • С оглед достъпа до платформата за поръчки на нашия електронен магазин и тяхното създаване, Вие следва доброволно да ни предоставите достъп до Вашите лични данни. Вие имате право да откажете обработката на Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Декларация. Отказът Ви да ни предоставите необходимите лични данни, би означавал отказ от използване на съответните услуги или достъпа до платформата за поръчки.

  • Съществуват случаи, в които Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налице друго правно основание /напр.: спазване на законовите задължения на Администратора/

  • Контролният орган за защита на личните данни е Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/Кой е отговорен за обработката на информацията?


Администратор - Фирма „Старкомпютърс- Ганев и сие”СД, /ЕИК 130168147, със седалище и адрес на управление- гр. София, жк „Люлин 5”, ул. 506/ и в частност www.preparatite.com са отговорни за обработката на Вашите лични данни.


При възникване на въпроси или за да упражните Вашите права, трябва да се свържете с нас:


  • Или като попълните формата за контакт, която се намира в долната част на сайта в секцията „Обслужване на клиенти”

  • Или като пишете на електронната поща starcom@preparatite.com.
Какви лични данни събираме?


ЛИЧНИте ДАННИ, които биха могли да Ви идентифицират и които ние обработваме по начина, описан в настоящата Декларация за поверителност са: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (пощенски код /ПК/, град, държава, регион/област/) или адрес на офис на куриерска фирма, телефон.


Обработване на лични данни – всяко действие, извършено по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, изменение, възстановяване, актуализиране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.


На нашия сайт ние събираме различни типове данни: данни, с които Вие се свързвате с нас при създаване на профил; данни за самата комуникация; данни, събирани автоматично, когато Вие използвате сайта и данни, свързани с други източници.
Данни, с които Вие контактувате с нас


Ние събираме и записваме цялата информация, чрез която Вие комуникирате с нас в момента на създаване на профила, а също и при нанасяне на корекции. Задължителните полета са ясно обозначени. Ако не попълните задължителните полета, Вие няма да можете да направите поръчка през сайта. Все пак Вие бихте могли и да не попълните полетата, които не са задължителни. Ние използваме данните, с които Вие комуникирате с нас само, за да улесним престоя Ви на нашия сайт и да направим поръчването на стоки от електронния магазин по-достъпно.
Данни, които се събират автоматично


Когато Вие разглеждате продукти на нашия електронен магазин, ние получаваме определени данни: дата на посещение на сайта, разглеждано съдържание. Тези данни ни позволяват да измерим аудиторията на нашия сайт, да открием и разрешим определени технически проблеми и най-вече да персонализираме нашите продукти и оферти.
Данни, свързани с комуникацията


По време на регистрацията, ще Ви бъде дадена възможност да се откажете от мейлинг листа на www.preparatite.com като поставите отметка във формата за регистрация. Ако не поставите тази отметка ще бъдете добавени към мейлинг листа. В последствие можете да се свържете с нас, за да се отпишете от този мейлинг лист. За всяко обновяване, което правим ще получавате и-мейл, като във всяко писмо за обновяване ще се съдържа опция за отказ от по-нататъшно уведомяване за обновявания.
Най-общо казано лицата, които посещават нашия електронен магазин, се делят на посетители, регистрирани потребители /клиенти/ и купувачи и съответно от всяка от тези групи ние събираме различни данни.


Посетител – както се подразбира това е лице, което посещава нашия сайт, зарежда го в браузера си директно или чрез препратка от друг сайт, разглежда продукти,различни оферти. Данните, които се събират от тази група са: онлайн идентификатори, съхранени в “бисквитки” (cookies) в браузъра на посетителя; данни за местонахождение, посочвани от посетителя; данни за държава/град, видими чрез IP адреса на потребителя, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за вида на използвания браузър.


Регистриран потребител – всеки посетител, който има създаден профил на сайта. Данните, които се събират от тази група потребители са: всички данни, записани в задължителните полета при създаването на акаунта, както и всички онези, които се събират автоматично за извършените от потребителя действия при посещението на сайта.


Купувач – това е всеки посетител или регистриран потребител, който направи поръчка с цел последваща покупка на продукт/и от електронния магазин. Данните, които се събират в този случай са: всички данни, записани в задължителните полета с цел идентифициране на получателя/ платеца на стоката, както и всички онези, които се събират автоматично за извършените от лицето действия при създаването на поръчката.
За да разберете какви лични данни ние събираме, Вие можете да направите запитване в писмена форма за достъпа до Вашите данни като отидете в раздела на сайта ни GDPR и защита на личните данни. И в отговор на Вашето запитване, ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас, за да изтрием или коригираме Вашите лични данни или да посетите секцията GDPR и защита на личните данни и да следвате инструкциите.
Защо Вашите данни се използват и с какви цели?


Ние използваме предоставените от Вас лични данни ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на Вашите поръчки или за изпращане на специални промоционални оферти и информационни брошури по електронна поща. В случай, че направите поръчка за закупуване на продукти от нашия електронен магазин, ние предаваме вашите лични данни на куриери, участващи в обработката на вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Във всички останали случаи, ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
Колко време се съхраняват личните данни?


По-голямата част от данните се запазват, докато Вашият профил съществува на сайта.
С кого www.preparatite.com споделя Вашата информация?


По подразбиране, информацията за Вашата навигация на нашия сайт, която събираме чрез Вашия профил, формулярите или „бисквитките”, които генерираме на сайта са предназначени за събиране от www.preparatite.com, който ще ги използва при пълно спазване условията, обхванати от настоящата политика за съхраняване на личните данни.
www.preparatite.com не продава, търгува или заема Вашите лични данни на трети лица. Ако решим да направим това за в бъдеще, ще поискаме разрешението Ви за това. Единствената мотивация, която имаме за предоставяне на личните Ви данни на трети лица, ще е за да ви предоставим по-добро обслужване и възможности. www.preparatite.com може да предостави комбинирана, обща статистика за нашите клиенти, продажби, използвани услуги и свързаната с тях информация на трети страни, но тези статистически данни няма да включват лични данни.
Какви са Вашите /на потребителите на електронния магазин/ права и как да ги упражните?


Съгласно новите правила за защита на личните данни (GDPR/ 25.05.2018год.), Вие разполагате с право на запитване, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, противопоставяне и преносимост на данните.


Ние придаваме голямо значение на уместността на личната информация, както и на прецизността. Така че Вие имате възможност да проверявате, допълвате, актуализирате данните, които сте ни поверили. Също така Вие имате право да ни поискате подробности, относно Вашите лични данни, които ние обработваме, да се противопоставите на дадена обработка или да поискате лимитиране на дадена обработка, като се свържете с нас.


Чрез линка GDPR и защита на личните данни в долната лява част на сайта, Вие можете да отправите писмено запитване до нас, относно личните Ви данни, които събираме, в отговор на което ще получите, на предоставения от Вас и-мейл адрес, подробна информация.


Изтриване и „право на забравяне” – Вие бихте могли наистина да прекратите Вашия профил, като кликнете на линка GDPR и защита на личните данни в долния десен ъгъл на сайта. Ако Вие решите да изтриете Вашия профил, ние ще дезактивираме Вашия профил и ще изтрием цялата информация, съдържаща се в него. Трябва да знаете, че щом профилът Ви е премахнат, то Вие няма да имате достъп до личните Ви данни. Въпреки това, във всеки един момент Вие бихте могли да регистрирате нов профил. Вие наистина можете да отправите искане за Вашето право да бъдете забравени.
БИСКВИТКИ


Поради естеството на сорс-кода на OpenCart версия 2.3.0.2, бисквитките (cookies), които се използват в платформата на електронния магазин са:


1)tracking (за проследяване)- които се използват от партньорската система на OpenCart;


2)currency (валута)- използват се, за да дефинират валутата, в която трябва да се показват цените на продуктите;


3)language(език)- използват се, за да дефинират езика, който OpenCart трябва да зарежда;


4)amazon_Login_state_cache-използват се от Amazon extensions (разширения на Amazon), вградени в OpenCart ;


5)PHPSESSID- името на тази бисквитка може да бъде различно в зависимост от настройките на уеб сървъра. То съдържа ID (иднетификационния номер) на клиентската сесия.
Какво означава съгласие за обработка на лични данни?


Някои от личните данни, които ние обработваме изискват Вашето съгласие.


Когато Вие се регистрирате на нашия сайт в „Моят профил” ще Ви бъде поискано съгласие за управлението на Вашите данни, както и потвърждение, че сте прочели настоящата Политика за поверителност.
Може ли настоящата Декларация за поверителност да бъде променяна?


www.preparatite.com си запазва правото да променя и обновява настоящата Декларация за поверителност по всяко време и без предупреждение на потребителите, като се задължава да публикува променената Декларация за поверителност на страницата си възможно най-скоро, като промените и добавките ще бъдат включени в новата Декларация. Ако промените по Декларацията за поверителност са много важни, ние ще Ви информираме на посочен от Вас имейл адрес за въпросните промени. Приканваме Ви редовно да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте в течение с най-новата версия.
Как ние от www.preparatite.com гарантираме сигурността на информацията, която събираме?


От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна. Когато правите поръчки, информацията се изпраща чрез криптирана връзка, което я защитава и не може да бъде прочетена докато пътува в Интернет. Щом пристигне в www.preparatite.com тя е внимателно съхранена и защитена срещу неоторизиран достъп.


Когато е уместно защитаваме с пароли, техники за криптиране и защитни стени. Стремим се максимално да защитаваме Вашите лични данни. Стремим се нашите партньори и доставчици на услуги да адаптират тяхната поверителност и защита към нашите. Въпреки всички наши усилия не можем да гарантираме абсолютно Вашата поверителност - за никоя система не може да бъде гарантирана абсолютната сигурност. Не можем да гарантираме сигурността на информацията, изпращана от нас или изпращана от Вас от неоторизиран достъп на трети лица. Веднъж получили Вашата информация, използваме нормалните методи, за да защитим информацията на нашите системи. На www.preparatite.com отделяме голямо внимание на сигурността и използваме последните технологии за защита на всички Ваши данни, предоставени на www.preparatite.com.
Какво още трябва да знаете за Вашата поверителност?


www.preparatite.com може да съдържа линкове към други страници и реклами. Условията за поверителност на тези страници и реклами може да се различават от нашите и www.preparatite.com не носи отговорност за условията на трети страни. Ваше задължение е да се запознаете с техните условия за сигурност.
ОБОБЩЕНИЕ


www.preparatite.com гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Ние от www.preparatite.com сме дълбоко отдадени на предпазването на информацията Ви. Информацията, която събираме е единствено, за да осигурим възможността за закупуване на стоки от www.preparatite.com и да подобрим функционалността на страницата.


Не споделяме лична информация с фирми, организации и външни лица.


Не продаваме, заменяме или отдаваме Вашите лични данни на други.