GDPR и защита на личните данни

Запитване за лични данни по GDPR


Генериране файл с личните данни, съхранявани в профила:


От тук можете да генерирате  файл в XML формат който ще бъде изпратен на електронната ви поща, съдържащ въведените от Вас лични данни в профила,моля следвайте инструкциите след като кликнете върху линка .

Линк за генериране на данни.


Искане "Право да бъдеш забравен" по GDPR

Чрез кликване върху линка и изпълнение на инструкциите вашите данни и профила ви ще бъдат изтрити.


Линк за изтриване на съхраняваните лични данни (правото да бъдеш забравен)